Thông báo tạm ngưng phục vụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

                     THƯ VIỆN

            Số: 10/TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ

 

Để  phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học của nhà trường vào ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2017 thư viện xin thông báo đến quí thầy cô, Nghiên cứu sinh, học viên Sau Đại học và các bạn sinh viên về việc đóng cửa tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

Thời gian

Từ 7h30 ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2017

Ngày 22 tháng 5 năm 2017 thư viện mở cửa bình thường phục vụ Quí bạn đọc.

Rất cám ơn quí bạn đọc đã hỗ trợ.

Nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email của thư viện: thuvien@uel.edu.vn

Hoặc số điện thoại cơ sở chính: 08-37244555 số nội bộ: 6421-6422-6423

Trân trọng thông báo.

                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG THƯ VIỆN

-          Quí bạn đọc;

-      website trường;                                                                            Đã ký

-      Lưu: VT,TV.                                                                                       

 

                                                           LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 383,087

47,387