Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng học Hoa Sen

Thư viện xin thông báo lịch tạm ngưng phục vụ tại phòng học Hoa Sen như sau:

Từ 16h00 thứ Tư (15/02/2017) đến 17h00 thứ Năm (16/02/2017).

Lý do: Tổ chức tập huấn tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2017.

Sau thời gian trên thư viện phục vụ bình thường.

Trân trọng thông báo.LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 383,089

47,389