Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Luật trong hoạt động Thông tin - Thư viện

   Việc trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin là vô cùng cần thiết trong xu thế giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các trường Đại học trên thế giới hiện nay. Không nằm ngoài xu thế đó, vào ngày 24.03.2017 tại Trường Đại học Ngân hàng cơ sở Thủ Đức đã diễn ra buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớvề việc trao đổi, chia sẻ tài liệu giữa thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-TP.HCM và Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.    

Hai trường nhất trí trao đổi tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học là những tài liệu được hai trường biên soạn, xuất bản và phát hành, gồm: giáo trình, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khác thuộc sở hữu của hai trường. Bên cạnh đó, thư viện sẽ cấp quyền truy cập cho cán bộ, giảng viên, viên chức, học viên cao học và nghiên cứu sinh của hai trường khi có nhu cầu sử dụng tài liệu số.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ về việc trao đổi, chia sẻ tài liệu thư viện nhằm xây dựng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-TP.HCM Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trong thời gian tới.

Trong buổi ký kết đã có sự tham gia của Ban giám hiệu, Đảng ủy, lãnh đạo một số đơn vị và cán bộ thư viện của hai trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ ký kết:

              TS. Lê Tuấn Lộc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát biểu                   
Hai Phó Hiệu trưởng: NGƯT.PGS.TS. Đoàn Thanh Hà và TS. Lê Tuấn Lộc ký kết Biên bản ghi nhớ

NGƯT.PGS.TS. Đoàn Thanh Hà giới thiệu với đoàn tham quan về mô hình Trường ĐHNH Tp.HCM


Đoàn đi tham quan cơ sở vật chất của Trường ĐHNH Tp.HCM       
Thư viện – ĐH Kinh tế - Luật
Hình ảnh: Đường Dĩ Thoại
LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 351,994

24,905