Thông báo về lịch phục vụ hè năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -LUẬT

                     THƯ VIỆN

            Số: 08/TB-ĐHKTL-TV

THÔNG BÁO

Kế hoạch phục vụ hè

Căn cứ kế hoạch học tập hè của Trường đại học Kinh tế - Luật;

   Nay thư viện thông báo tới toàn thể các bạn sinh viên kế hoạch phục vụ hè cụ thể như sau:

  1. Thời gian mở cửa phục vụ: được áp dụng từ ngày 11/6/2018

-         Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

-         Buổi sáng: Từ 8h-11h45

-         Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h

-         Phòng phục vụ: A205, A809 và  phòng học A808 (Phòng học Hoa Sen)

  1. Thư viện đóng cửa phục vụ các ngày sau:

-         Từ ngày 25/6/2018-29/6/2018: Cán bộ thư viện tham gia công tác tuyển sinh THPT Quốc gia.

  1. Công tác mượn trả sách cho thư viện

-         Đối với sinh viên K14

     Các bạn vui lòng hoàn tất thủ tục trả sách cho thư viện trước thời gian nhận bằng tốt nghiệp.

-         Đối với sinh viên K15,16

Các bạn đang mượn sách vui lòng hoàn tất thủ tục trả sách cho thư viện để thư viện thực hiện công tác kiểm kê.

-         Đối với sinh viên K17:  hiện đang học quân sự được mượn và gia hạn tài liệu trong thời gian 22 ngày (từ ngày 11/6/2018-2/7/2018)

  1. Vui lòng liên hệ với thư viện qua các kênh sau:

-         Tại quầy phục vụ: Phòng A.205, A809

-         Qua email: thuvien@uel.edu.vn

-         Điện thoại: 028-37244555- 6421-6423

Kính chúc quí bạn đọc có kỳ nghỉ hè vui vẻ

Trân trọng thông báo.

                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2018

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

-         Quí bạn đọc;

-     website thư viện;                                                                  Đã ký                                                     

-     Lưu: VT,TV.                                                                                     

                                                                       Trần Thị Hồng Xiêm                                                           LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 383,147

47,447