Tập bài giảng Lý luận về pháp luật


Nhan đề: Tập bài giảng Lý luận về pháp luật
Tác giả: Vũ Thị Bích Hường
Môn học: Lý luận nhà nước và pháp luật

Nhà xuất bản: Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Vị trí: 320.1


Độc giả có nhu cầu về tài liệu vui lòng liên hệ Thư quán hoặc Thư viện trường ĐH Kinh tế - Luật


LIÊN KẾT

Tổng truy cập: 351,992

24,903